Ellen Alexander [Geneanet ealexander]

Identifiant Gramps S0198
Auteur Ellen Alexander
Informations de publication http://touscousins.geneanet.org/contact/ealexander/Ellen-Alexander

Références

  1. Naissance, Jacques Weiller [E8611]
  2. Jacques Weiller [I6462]
  1. Sprintz Sara Schoppich [I3500]
  1. Hannachen Bloch [I6463]
  1. Wolf Weil [I4238]
  1. Acte de naissance de Wolf Weil de 1805 (an XIII) [O0357]
  1. Wolf Weil [I6461]
  1. Abraham Bloch [I6464]
  1. Jacques Weiller [I6462]
  1. Jacques Weiller [I6462]
  1. Sprintz Sara Schoppich [I3500]
  1. Charlotte Heinrich [I6465]
  1. Hannachen Bloch [I6463]
  1. Mariage, Famille de Jacques Weiller et Hannachen Bloch [E8613]
  2. Hannachen Bloch [I6463]
  3. Jacques Weiller [I6462]
  1. Sprintz Sara Schoppich [I3500]
  2. Wolf Weil [I4238]
  3. Mariage, Famille de Wolf Weil et Sprintz Sara Schoppich [E5519]
  1. Wolf Weil [I4238]
  2. Décès, Wolf Weil [E5518]
  1. Jacques Weiller [I6462]